Matchanalyse Gladbach Bayern 1:1 (2122-01)

2122_01_GLA_FCB_001_pdf